ORDER/คำสั่งซื้อ

How many items can I purchase in an order?/ฉันสามารถซื้อสินค้ากี่ชิ้นในหนึ่งคำสั่งซื้อ(ออเดอร์)?

Given the popularity of our products, purchase of products in an order is limited to 4 per items so that as many customers as possible can all be happy.
เราอยากให้ลูกค้าทุกๆท่านสามารถซื้อสินค้าในแต่ละสต๊อคและมีความสุข จึงขอจำกัดปริมาณสินค้าที่ซื้อได้จำนวน 4 ชิ้นต่อหนึ่งคำสั่งซื้อ

Which countries do you ship?/คุณจัดส่งประเทศไหนบ้าง?

At the moment we only ship within Thailand.

ขณะนี้เราจัดส่งภายในประเทศไทยเท่านั้น

Can I cancel my order?/ฉันสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ไหม?

Please note that once your have placed the order, the order will be processed and delivered to the distribution center by the following day.  Therefore, the order can only be canceled within the day that your order is placed; please expect the refund to be made approximately within the following 7-14 business days.  To cancel your order, please submit a ticket under “ORDERING & CANCELLATION /การสั่งซื้อและการยกเลิกคำสั่งซื้อ” topic to receive a cancellation confirmation within 24 hours.

คุณสามารถทำการยกเลิกคำสั่งซื้อได้ภายในวันที่สั่งซื้อสินค้าเท่านั้น เนื่องจากวันถัดไปสินค้าของคุณจะถูกดำเนินการและถูกส่งไปยังศูนย์กระจายสินค้าเรียบร้อยแล้ว จากนั้นคุณจะได้รับเงินคืนกรณีชำระสินค้าแล้วในช่องทางที่คุณทำการสั่งซื้อสินค้าประมาณ 7-14 วันทำการ ในการยกเลิกคำสั่งซื้อคุณสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือ (submit a ticket) โดยไปที่หัวข้อ “ORDERING & CANCELLATION /การสั่งซื้อและการยกเลิกคำสั่งซื้อ” และรอการยืนยันการแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อภายใน 24 ชั่วโมง

How much is the shipping fee?/มีค่าจัดส่งจำนวนเท่าไหร่?

The shipping fee is a flat rate at 45 Baht per order nationwide.

ค่าจัดส่งเป็น flat rate หรือเรตคงที่ๆ 45 บาทต่อหนึ่งคำสั่งซื้อทั่วประเทศไทย

SHIPPING & DELIVERY/การจัดส่ง

How long does it take for my order to ship?/คำสั่งซื้อของฉันต้องรานานแค่ไหนในการจัดส่ง?

Between 3-6 days in general.  Please refer to the following schedule, except during Thai holidays the logistics service might be close.  Note: the information shown here reflects our current operating schedules. Please note that these dates are subject to change.  However, any updates will be posted here so please check back as the date of the holiday approaches.

โดยปรกติใช้เวลาประมาณ 3-6 วัน คุณสามารถตรวจสอบตารางต่อไปนี้ ตั้งแต่ขั้นตอนการสั่งซื้อจนถึงการจัดส่ง หมายเหตุ: ข้อมูลนี้เป็นตารางการดำเนินงานและจัดส่งปรกติ แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลและวันหยุด อย่างไรก็ตามจะมีการอัพเดทที่นี่จึงขอความกรุณาให้ท่านตรวจสอบในโอกาสต่างๆ

Do you ship everyday?/คุณจัดส่งสินค้าวันไหนบ้าง?

Please refer to the following schedule, except during Thai holidays the logistics service might be close.  Note: the information shown here reflects our current operating schedules. Please note that these dates are subject to change.  However, any updates will be posted here so please check back as the date of the holiday approaches. 
Check Shipping Schedule Here
คุณสามารถตรวจสอบตารางต่อไปนี้ ตั้งแต่ขั้นตอนการสั่งซื้อจนถึงการจัดส่ง ยกเว้นปฏิทินวันหยุดสำคัญ หมายเหตุ: ข้อมูลนี้เป็นตารางการดำเนินงานและจัดส่งปรกติ แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลและวันหยุด อย่างไรก็ตามจะมีการอัพเดทที่นี่จึงขอความกรุณาให้ท่านตรวจสอบในโอกาสต่างๆ 
ตรวจสอบตารางการส่งสินค้าที่นี่

How do I change the shipping address?/ฉันจะเปลี่ยนที่อยู่จัดส่งได้อย่างไร?

Once the order is placed, the shipping address will no longer be editable.  We suggest you cancel such order within the same day that you have placed it; and place a new order with a new address.  Please note that order cancellation can only be made within the same day the order is placed. To cancel your order, please submit a ticket under “ORDERING & CANCELLATION /การสั่งซื้อและการยกเลิกคำสั่งซื้อ” topic to receive a cancellation confirmation within 24 hours.

เมื่อคุณได้ทำการสั่งซื้อสินค้าแล้ว ที่อยู่จัดส่งจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เราแนะนำให้คุณทำการยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นๆภายในวันที่ได้สั่งซื้อไปและทำการสั่งซื้ออีกครั้งด้วยที่อยู่ใหม่ การยกเลิกคำสั่งซื้อสามารถทำได้ภายในวันที่คุณได้สั่งซื้อสินค้าเท่านั้น เนื่องจากวันรุ่งขึ้นสินค้าจะถูกจัดส่งไปที่ศูนย์กระจายสินค้าเรียบร้อยแล้ว ในการยกเลิกคำสั่งซื้อคุณสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือ (submit a ticket) โดยไปที่หัวข้อ “ORDERING & CANCELLATION /การสั่งซื้อและการยกเลิกคำสั่งซื้อ” และรอการยืนยันการแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อภายใน 24 ชั่วโมง

Do I need to be at my shipping address when my package is delivered?/เมื่อสินค้าถูกจัดส่งแต่ฉันไม่อยู่ที่ที่อยู่ที่ระบุมีผลกระทบต่อการรับพัสดุหรือไม่?

Sometimes your package requires a signature for it to be delivered. We suggest you check the delivery schedule and take the package yourself.  You may contact the shipping company and ask them details about your package with the tracking number for arrangement. If you missed the delivery, please contact the shipping company to arrange for them to redeliver or for other onsite information.

บางกรณีพัสดุอาจต้องการผู้รับ ดังนั้นเราแนะนำให้คุณตรวจสอบตารางการจัดส่งและอยู่รับพัสดุ หากคุณพลาดเวลาในการรับพัสดุ กรุณาติดต่อบริษัทโลจิสติกส์ด้วยหมายเลขติดตาม (tracking) ของคุณเพื่อรับคำแนะนำหน้างาน

Why was my package returned?/ทำไมพัสดุของฉันถูกตีกลับ?

There are multiple reasons your package might have been returned to us.

1) Wrong or incomplete address

2) Invalid phone number

3) Unable to deliver.

Please contact the shipping company for more information or you may submit a ticket under the topic “SHIPPING & DELIVERY/การจัดส่ง” so that we may assist you better.

สาเหตุต่อไปนี้อาจทำให้พัสดุของคุณถูกส่งคืน:
1) ที่อยู่จัดส่งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์
2) หมายเลขโทรศัพท์ไม่ถูกต้อง
3) เหตุผลอื่น ๆ
หากคุณไม่พบพัสดุ กรุณาติดต่อ DHL หรือ แจ้งขอความช่วยเหลือ (submit a ticket) ภายใต้หัวข้อ “SHIPPING & DELIVERY/การจัดส่ง” เพื่อช่วยเหลือคุณอย่างดีที่สุด

PAYMENT/การชำระเงิน

What methods of payment do you accept?/ฉันสามารถชำระเงินช่องทางใดบ้าง?

Payment methods as follow:
1) Credit/Debit Card
2) Cash On Delivery (COD)
3) Internet Banking: you can pay directly to your bank, through the bank-operated website but you are required to have a registered account with their respective banks:
BAY – Krungsri Online
BBL – Bualuang iBanking
KTB – KTB Netbank
SCB – SCB Easy Net

คุณสามารถจ่ายเงินผ่านช่องทางต่อไปนี้

1) บัตรเดบิต/เครดิต

2) เก็บเงินปลายทาง (COD)
3) Internet Banking: ชำระกับธนาคารโดยตรงโดยผ่านเวปไซท์ของธนาคาร แต่คุณจำเป็นที่จะต้องมีบัญชีที่ลงทำเบียนกับธนาคารแล้ว ต่อไปนี้:
BAY – Krungsri Online
BBL – Bualuang iBanking
KTB – KTB Netbank
SCB – SCB Easy Net

Why was my payment declined?/ทำไมการชำระเงินของฉันจึงถูกปฏิเสธ?

We accepts Visa, MasterCard, and JCB.  Please check the details of your card to make sure they are correct, including the expiration date, cardholder name, and security code on the back of your card.  Please ensure that you have not reached the card limit or if the card is currently being reviewed by your bank. In the case that your payment is still refused, we suggest trying a different card or payment method.  If the above suggestions are still fail please contact your bank for rechecking your card.

โปรดตรวจสอบเครือข่ายบัตรของคุณเพราะเรารับ Visa Mastercard และ JCB หากตรงกับบัตรแล้วโปรดตรวจสอบข้อมูลหน้าและหลังบัตรของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้องทั้งวันหมดอายุ ชื่อผู้ถือบัตร รหัสรักษาความปลอดภัยที่ด้านหลังของการ์ด หากการชำระเงินของคุณยังคงถูกปฏิเสธ เราขอแนะนำให้คุณลองใช้บัตรอื่นหรือวิธีการชำระเงินอื่น ๆ หากข้อแนะนำดังกล่าวยังคงช่วยคุณไม่ได้ โปรดติดต่อธนาคารของคุณเพื่อตรวจสอบบัตรอีกครั้ง

Do you offer Cash on Delivery (COD)?/มีบริการเก็บเงินปลายทาง (COD) หรือไม่?

Cash on Delivery (COD) is available.

เรามีบริการเก็บเงินปลายทาง (COD)

RETURN & REFUND/การคืนสินค้าและการคืนเงิน

What is your return policy?/การคืนสินค้ามีนโยบายอย่างไร?

For hygienic reasons, we do not accept returns/exchanges for our skin care products unless you have received an incorrect item.  You can submit a ticket or contact us regarding the topic “LOSS & REFUND/สินค้าสูญหายและการคืนเงิน”.

เพื่อความสะอาดสินค้าประเภท skin care จะไม่สามารถคืนหรือแลกเปลี่ยนได้ นอกจากคุณได้รับสินค้าผิด หากคุณต้องการแจ้งขอความช่วยเหลือ (submit a ticket) หรือติดต่อภายใต้หัวข้อ “LOSS & REFUND/สินค้าสูญหายและการคืนเงิน”

What if I received a wrong product?/แล้วหากได้รับสินค้าไม่ถูกต้องฉันต้องทำอย่างไร?

Please submit a ticket under the topic “LOSS & REFUND/สินค้าสูญหายและการคืนเงิน” for our team to resend the correct items as soon as possible or refund.

กรุณาแจ้งขอความช่วยเหลือ (submit a ticket) หรือติดต่อภายใต้หัวข้อ “LOSS & REFUND/สินค้าสูญหายและการคืนเงิน” เพื่อให้ทีมงานได้ตรวจสอบดำเนินการส่งสินค้าที่ถูกต้องให้คุณโดยเร็วที่สุดหรือทำการคืนเงิน